Glad Pleisterwerk

Met glad pleisterwerk (glad Stukwerk) wordt bedoeld het vlak en strak maken van bestaande wanden en plafonds met behulp van een dunne laag gipsmortel zodat ze hierna gemakkelijk kunnen worden gesausd. Een pleisterwerklaag heeft een dikte tussen de 1 en 10 milimeter. Bij dikkere afwerklagen wordt gesproken van een uitvlaklaag (raapwerk).